PRIJAVNICA / APPLICATION FORM

GAI SLOVENIA POLETNI KAMP 2024 / GAI SLOVENIA SUMMER CAMP 2024

Bled, 26.06.2024 – 30.06.2024

S prijavo na kamp dovoljujem obdelavo osebnih podatkov, ki bodo obravnavani skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1.

Seznanjen sem, da se bo tekom celotnega kampa oziroma dogodka na in izven ledu, zbiral slikovni in video material. Goalie academy international Slovenia in Goalie academy international imata neomejene pravice uporabljati ves posnet foto in video material za reklamne in komercialne namene. Strinjam se, da bodo fotografije in videoposnetki objavljeni na spletu in različnih socialnih omežjih.

S podpisom sem seznanjen, da organizator dogodka ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe tekom celotnega dogodka. Udeležba je na lastno odgovornost.

By applying to the camp, I allow the processing of personal data to be processed in accordance with the provisions of Section 3 of the EU General Regulation on the Protection of Personal data and the ZVOP-1.

I am aware that during the whole camp or event on and off the ice, photos and video material will be collected. Goalie academy international Slovenia and Goalie academy international have unlimited rights to use all recorded photo and video material for advertising and commercial purposes. I agree that photos and videos will be published online and on various social chanels (Facebook, Instagram …).

By signing up, I am aware that the event organizer does not take any responsibility for possible injuries during the entire event. Participation is at your own risk.

PRIJAVNICA 2024 / APPLICATION FORM 2024

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY